NYHEDER
DECEMBER, 2020


Forbrugere taber sager om coronaaflyst sommerhusleje

 

Forbrugerne aflyste selv deres sommerhusophold som følge af covid-19-restriktionerne. Fordi der ikke var tale om

en force majeure-situation, blandt andet fordi regeringens henstilling om, at danskerne burde undlade at foretage unødvendige rejser i påsken, ikke kunne ligestilles med et forbud mod at tage på ferie i sommerhus fik forbrugeren ikke pengene tilbage.


LÆS MEREJANUAR, 2020


Store bøder for at se pirat-tv via en såkaldt cardsharing-server22 personer er blevet dømt for ulovligt at have set pirat-tv via en såkaldt cardsharing-server. Det takserede Retten i Sønderborg til bøder i størrelsesordenen 15.000 kroner – 20.000 kroner samt erstatning til rettighedshaverne. Personen, som har delt tv-signalet, blev i maj 2019 idømt 30 dages betinget fængsel. 

Sagen udspringer af en anmeldelse fra Nordic Content Protection, der bl.a. repræsenterer Canal Digital.

 

OKTOBER, 2019


Udbetaling af sygedagpenge fra første fraværsdag ? Ankestyrelsen har udgivet en artikel om hvilken procedure kommunerne skal følge ved udbetaling af sygedagpenge.
Ved en borgers sygemelding, er det vigtigt at tage hensyn til borgerens fortsatte forsørgelses-grundlag. Kommunen kan kun undlade at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag, når særlige årsager skaber væsentlig tvivl om borgerens uarbejdsdygtighed.


LÆS MEREJANUAR, 2019


Bedst for 9-årig pige fortsat at have samvær med sin mor, selvom der havde været længere perioder med afbrydelse i samværetBarnet (B), der var født i 2011, boede hos sin far, der havde forældremyndigheden over hende. Sagen handlede om barnet skulle have samvær med sin mor.

B havde siden 2013 - med afbrydelser – haft overvågede samvær med sin mor. Samværene gik godt fra februar 2015 og indtil februar 2017, hvor mor måtte rejse ud af Danmark.

Siden havde der kun været en spredt kontakt mellem mor og datter.

Efter at de fysiske samvær blev genoptaget i foråret 2019, havde der været gennemført fire samvær i foråret 2019 og et samvær i januar 2020.

Ingen af disse samvær var gået godt for B.

Men, der var lavet to børnesagkyndige vurderinger fra 2015 og 2019 om sagen. Begge vurderinger konkluderede, at det ville være bedst for barnet at have samvær med M.

Derfor bestemte Højesteret, at det ville være bedst for barnet, at hun havde samvær med sin mor, dog i nærmere bestemt grad.

Landsretten var nået til et andet resultat.


LÆS MERENOVEMBER, 2020

 

Integrationsydelse eller kontanthjælp ? Borgere, der ikke har kunne dokumentere, at de har opholdt sig i Danmark, kan muligvis få deres sag genoptaget


Borger havde i en længere periode været registreret som forsvundet i CPR og havde samtidig længere perioder uden registreret indtægt. Derfor havde kommunen krævet, at borgeren skulle dokumentere sit ophold her i Danmark. Borger oplyste, at han havde haft psykiske problemer. Han oplyste også, at han havde været forsørget af sin mor og boet hos hende. Han sendte oplysninger fra Sundhed.dk samt en vidneerklæring fra sin mor. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg foretog en samlet vurdering af alle sagens oplysninger i hele perioden og vurderede ud fra et samlet konkret skøn, at der ikke var reel grund til at tro, at borger ikke havde opholdt sig i Danmark, og borger havde ret til kontanthjælp – i stedet for integrationsydelse. (sag nr. 2 (20-30457)

 

LÆS MEREOKTOBER, 2019


Madserviceordning eller praktisk hjælp til at lave mad ?Kommunen skal se på, hvad formålet med støtten er, når kommunen skal vurdere, om borgeren skal have enten støtte i form af en madserviceordning eller praktisk støtte til madlavning. Det skriver Ankestyrelsen i en artikel. Der er gode eksempler på forskellige typer borgeres rettigheder fx. en 85-årig borger, der bor i eget hjem, og er permanent kørestolsbruger. Borgeren har ret til at blive tilbudt madordning.


LÆS MERE


NOVEMBER, 2020

 

Pakkefup fra DHL, SMS om at du har 5.431,32 kr. til gode, Fup mails om Google Pay, Falske gavekort-mails fra Telenor o.s.v.


Gratis app, hjælper dig med at være sikker online


”Mit digitale selvforsvar” er en genial gratis app, der hjælper dig med at være sikker online og holder dig opdateret om digitale trusler. Den giver advarsler om aktuelle falske e-mails, fup-konkurrencer, svindel-sms, ondsindet hjemmesider o.s.v. Opdateres meget tit, beskriver problemet og viser eksempler.

 

LÆS MERE

 

HENT APP 

App Store                     Google Play