OM OS


om os


Foreningen blev stiftet i februar 2012, og er blevet godkendt af Civilstyrelsen som tilskudsberettiget retshjælpskontor. Foreningens formål er at yde juridisk bistand til alle borgere dog med særligt henblik på borgere i områder med sociale og integrationsmæssige udfordringer. Med hjælp fra Boligselskabet Sjælland har vi fået kontor på Fælledvej 63 i Roskilde.Vejlederne er uddannet jurister.


Du er altid velkommen til at kontakte os for at finde ud af om du "har en sag". Husk at tage alle papirer - breve, mails, regninger o.s.v. - med, når du besøger os. Vi er specialiseret særligt inden for ansættelsesret, Køberet, offentlig ret og socialret, men hjælper dig gerne med ethvert juridisk problem. Her på siden har vi samlet noget information om forskellige emner, som vi mener også kan være en hjælp. Du kan altid ringe til os, hvis du er i tvivl om hvordan du kommer videre med din sag.roskilde jurists baggrund 


Inden foreningen blev stiftet havde juristerne siden 2007 arbejdet i satspuljeprojektet " Roskilde Jurist". Formålet med projektet var at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper som alkohol - eller stofmisbrugere, gadeprostituerede, sindslidende, hjemløse og andre, hvis almene personlige og sociale situation er så vanskelig, at de er ude af stand til selv at håndtere – og i nogle tilfælde end ikke har mulighed for at erkende – egne helt grundlæggende juridiske problemer, og således ikke - trods klare behov - er i stand til at opsøge og drage nytte af det generelle tilbud om retshjælp. Der skal nu kun være opsøgende retshjælp i København


Projektet stoppede med udgangen af 2011.


Projektet registrerede i alt 1542 henvendelser. 763 var førstegangshenvendelser. 186 henvendelser krævede egentlig skriftlig sagsbehandling. 


ÅBNINGSTIDER


onsdag: 16.00-20.00


torsdag: 10.00-16.00
KONTAKT


Mail: info@roskildejurist.dk

 

TELEFON:  27 54 84 09ADRESSE

Fælledvej 63

4000 Roskilde


CVR: 34389020