NYHEDER


Nyheder

Får du de rigtige ydelser ?

Hvert år bliver satserne for de forskellige ydelser justeret i en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet. Fx. er højeste sygedagpengebeløb i 2019 pr. uge 4.355 kr.

Du kan se alle satstabellerne HER.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.


Huslejerestance - ny afgørelse fra Ankestyrelsen

En ansøgning om økonomisk hjælp til husleje fra en udsættelsestruet lejer skal behandles efter alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om at en ansøgning om hjælp til huslejen også skal behandles efter lov om aktiv socialpolitik § 81a, hvis der ikke er mulighed for hjælp efter andre §§ i lov om aktiv socialpolitik.


Afløsning i hjemmet

Ankestyrelsen har bestemt at en borger nu kan få afløsning i hjemmet i form af praktisk hjælp til rengøring, hvis man selv passer et familiemedlem - selvom man ikke er visiteret. Ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der i hjemmet passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal tilbydes afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84. Denne hjælp kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, samt personlig hjælp, pleje og omsorg. Afløsning kan gives uafhængigt af, om betingelserne for at få midlertidig eller varig hjælp efter servicelovens § 83, om personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, er opfyldt.


Smykkefirma lokkede kunderne til at indtaste deres kreditkort-oplysninger - nu er de meldt til politiet

Smykkeklubben Aura, ejet af Desire ApS, lovede forbrugerne margueritsmykker mod betaling af 12 kr. i porto, men søgte at skjule oplysningen om, at der i virkeligheden var tale om salg af løbende betalingsabonnementer til 179 kr. pr. måned. Det mener Forbrugerombudsmanden, der derfor har politianmeldt Desire ApS for vildledning. Straf for at oplyse forkert person som fører ved en hastigheds -overtrædelse»


mand dømt for falsk angvining

En mand, født 1980, blev ved Retten i Roskilde idømt 10 dages fængsel, betinget, samt en tillægsbøde på 3.000,- kr. for at have indsendt en erklæring om, at hans far havde kørt i hans bil, da denne blev fotograferet i en trafikkontrol.


 

Kontanthjælpsreformen

I reformen er - blandt meget andet - aftalt at samlevende skal have gensidig forsørgelsespligt. Der indføres gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der begge er fyldt 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte. Året 2014 bliver et overgangsår, hvor reglerne kun får ”halv kraft”, så nuværende og nye kontanthjælps -modtagere får tid til at indrette sig på de nye regler.


Kontanthjælpen for alle unge under 30 år afskaffes

Kontanthjælpen for alle unge under 30 år - uden erhvervskompetence givende uddannelse - afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen svarer til SU. Reglerne gælder fra 1. januar 2014.  Den lovgivning, der bliver resultatet af  aftalen, træder i kraft 1. januar 2014. Enkelte dele indeholder en "indfasningstid", som betyder, at lovene først kommer til at gælde i løbet af 2014 eller senest 1. januar 2015.


Arbejdskader

Ifølge nye tal fra Arbejdsskade-styrelsen blev der i 2012 anmeldt 20.306 sager, det største antal nogensinde. Det er 12 % flere skader end året før. Den største stigning i anmeldelserne skyldes sager vedrørende psykiske lidelser.

De mange anmeldelser har desværre ikke betydet et tilsvarende større antal anerkendelser/godkendelser. Hudsygdomme har den højeste anerkendelsesprocent (69 pct. i 2012), mens psykiske sygdomme er bundskraberen. Her afvises 95 pct. af sagerne, med den begrundelse at årsagerne til lidelser skal findes uden for arbejdet.

 


Grænsehandel. Er 2.592 dåseøl til ”eget forbrug”?

SKAT afholdt kontrol ved den dansk-tyske grænse, og troede ikke deres egne øjne da A kom kørende i en personbil - med trailer -  indeholdende 2.592 ”Slots Classic øl” (i alt 855 liter). SKAT stoppede A og udbad sig en forklaring. A fremviste en bon for indkøbet, der var sket i en grænsehandelsbutik. Til historien hører, at A normalt bor i Grønland, at han var på ferie i 5 uger hos sin bror, at øllet skulle nydes i ferien sammen med familie og gode venner, og at eventuelle resterende øl skulle blive hos broderen, som frit kunne forbruge dem. SKAT mente ikke at det var til eget brug, og v beslaglagde øllene. A gik til domstolene og fik ret. 


Bil på svenske nummerplader i Danmark - fængselsstraf

En person (vi kalder t) havde indført og anvendt sin bil, - der var registreret i Sverige - til kørsel i Danmark, selvom der ikke var betalt registreringsafgift  i Danmark ( svenske nummerplader ). Desuden havde T tilmeldt sig med bopæl i Danmark, hvor han også havde fast opholdssted i Danmark. T viste nok godt at han ikke måtte bruge en svensk bil i Danmark og Byretten fandt T skyldig og  straffen blev fastsat til fængsel i 40 dage og tillægsbøde på 68.000 kr.


 

Enlig eller ej - folketingets ombudsmand påtaler fejl

En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som “reelt enlig”, levede i et ægteskabs lignende forhold. Som følge af anmeldelsen undersøgte kommunen kvindens forhold.Ombudsmanden kritiserede blandt andet at kvinden ikke var blevet vejledt om at hun ikke havde pligt til at "udtale sig".

 

Enlig eller ej ?  Ankestyrelsen har truffet nogle interesante afgørelser om hvornår man er samlevende eller ej.  Kommunen fik ikke medhold i en sag om en en kvinde, der modtog børnetilskud, boligstøtte og økonomisk fripladstilskud. Ankestyrelsen bestemte at hun ikke kunne betragtes som samlevende, selv om hun blandt andet havde en delebil med sin kæreste.


Enlig eller ej - Facebook?

I en anden sag fandt Ankestyrelsen det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at parterne levede i et ægteskabslignende forhold. Kommunen havde kun lagt vægt på en anonym anmeldelse og oplysninger fra kærestens Facebook-profil, hvoraf det fremgik, at parterne var kærester. Konklusionen blev derfor, at kvinden blev anset som reelt enlig. Desuden var det ikke nok at Kommunen bare havde holdt et møde - den skulle have sendt en skriftlig partshøring.


Håndværker regninger

Pris, kvalitet, tid og dine forventninger til det færdige resultat. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når du skal have bygget om, bygget til, eller udført reparationer i hjemmet. Læs på Forbrug.dk om, hvordan du opnår det bedst mulige resultat.


 

Kender du dine rettigheder, når du køber elektronik?

Eletronikprodukter er skrøbelige og ofte dyre. Når du skal købe elektronik, kan sælger tilbyde dig en garanti oveni reklamationsretten. Her skal garantien være bedre. Men du kan også blive tilbudt forsikinger. Ved du, om du allerede er dækket ind med dine eksisterende forsikringer? Forbrugerombudsmanden sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med et elektronikkøb.

 


Kan man klage over en kæmpe regning fra sin gamle lejlighed?

Det kan man faktisk godt. Beboerklagenævnet modtager klager om boliger i almennyttigt byggeri. Nævnet tager sig også af klager om Indflytningsmangler, tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud, fremleje,bytte,husorden, varme- og vandregnskaber, a conto varme og vand,fællesantenner,varslinger, ventelister, lejers ret til at foretage installationer og forbedre det lejede samt lovligheden af beslutninger taget af beboerdemokratiet. Drejer det sig om privat udlejning skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet. Det kostede i 2012 et gebyr på 136 kr. at klage.

 


Har du fået bøde for besiddelse af stoffer til eget forbrug ?

Får du en bøde, og kan du bruge en hjælpende hånd til at skrive en klage over bøden, så kan der være hjælp at hente hos Gadejuristen i København.

 


Hvad skal man gøre, når en nærtstående person dør? 

Når en person dør, skal der tages stilling til en række spørgsmål. Der skal blandt andet tages stilling til, hvordan "boet" - ting og penge -  efter afdøde skal deles. Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød person skal skiftes. Valget af skifteform afhænger blandt andet af arveforholdene og de økonomiske forhold i boet. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet, og vil henvende sig til en af de pårørende


 

 

 

ÅBNINGSTIDER


onsdag: 16.00-20.00


torsdag: 10.00-16.00
KONTAKT


Mail: info@roskildejurist.dk

 

TELEFON:  27 54 84 09ADRESSE

Fælledvej 63

4000 Roskilde


CVR: 34389020